• Регистрирай
Home  //  Статии с етикет: иасрж

Важно Още

Партньори

  НСГБ

 Полезни

 

 Други

 

ICAR бе един от съорганизаторите на международна конференция на тема "Основни принципи на създаването на национални системи за идентификация и проследяване в Животновъдство", която  се проведе в Москва от 26 до 27 юни, 2014 година.

Събитието  се проведе със съдействието на представители на ICAR, Министерството на земеделието на Руската федерация, Евроазиатската икономическа комисия (общата политика на Русия, Белорусия и Казахстан), Организацията по прехрана и земеделие (FAO), международни и руски експерти .

Основната цел на семинара бе обмяната на опит и координация на действията в страните от Източна Европа и страните от Централна Азия, европейските за създаването на национални системи за идентифициране и регистриране на животните.

Участвахаи представители на Азърбайджан, Армения, Грузия, Киргизстан, Латвия, Литва, Беларус, Казахстан, Молдова, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Естония министерствата на земеделието се очаква.

България се представи с Доклада - Идентификация и регистрация на организация на производствената характеристика на животни за разплод в Република България - Васил Николов, генералният директор на Държавната агенция за селекция и репродукция в животновъдството. Какви са изводите от този доклад.

Заключение

В България есъздаденасравнителнонадежнасистемаза:

Идентификацияна селскостопанските животни

Контрол напродуктивните качества

Водене на действията по развъждането

Системаза идентификация  ирегистрация  в електроненвид

Съществува  надежден  държавенконтрол на идентификацията

Съществувапублично:

Достъп до Регистрите наинформационнатасистема

 Международендостъпдо информации

 Публичнапрозрачност

 

Михайл Михайлов – Изп. Директор НСГБ

Публикувана в Последни новини

Информационна система за местни породи селскостопански животни

                                                                    ПРОЕКТ

"СВЪРЗВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

   Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството реализира Българо-швейцарски проект-създаване на информационна система за местните породи овце. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на швейцарското правителство, чрез фонда за реформи, свързани с гражданското общество. Чрез системата всеки ще може да се запознае детайлно с местните породи, ще може да види родословието, продуктивността, местонахождение на животното и др. информация. Проекта все още е в работна фаза но на този адрес http://www.breedsbg.net:2020/apex/f?p=250:1: можете да се запознаете какво ще получаваме като информация. М.М

 

 

Публикувана в Новости

През последните дни на месец юни се проведе традиционния

 

 Брейк 5004186 и Росен

 5004194

 

 

 Синовете на Апсолют

 8004137: Арон 8004184,

 Ари 8004192 и Арис

 8004193

 

 

 Примус 2604190 и

 Север 2604191

 

 

 Синовете на бик Кирил

 6604103 от линията на

 Корзагер 6001974:Крум

 6604204 и Коми 6604205

 

 ежегоден зоотехнически преглед на мъжките разплодници в Държавните станции за изкуствено осеменяване в гр. София и гр. Сливен. На прегледа в двете ДСИО бяха представени 16 говежди разплодника от породите: Ред Холщайн, Кафяво говедо, Българско родопско говедо, Монбелиард, Родопско късорого говедо и Лимузин. Средната възраст на отглежданите бици е 3 години и 7 месеца. Те са продукт на българска селекция и внос от Австрия, Франция и Холандия.

Дефилиращите разплодници бяха в добра разплодна кондиция и типичен за съответната порода екстериор. От анализа на основните характеристики на спермограмите е видно, че в държавните станции се произвежда качествен семенен материал, с гарантиран висок процент на жизнеспособни сперматозоиди в доза. Поради завишено търсене и намалени налични дози сперма от биците Брейк 5004189, Арон 8004184, Примос 2604190 и Север 2604191 комисията взе решение за удължаване престоят им в ДСИО с една година.
Въпреки създадените добри условия в Станцията за преценка на млади бичета по собствена продуктивност и предложени различни варианти за съвместна дейност, сътрудничество и партньорство от страна на агенцията, развъдните организации продължават да не предоставят животни. Към момента на прегледа в нея се отглеждат две телета от породите Кафяво и Черношарено говедо. В станцията се контролират показателите: растежна способност, тегловно и линейно развитие, оползотворяване на фуража, полови рефлекси и спермопродукция.
ИАСРЖ е основен изпълнител и координатор на „еx situ" консервационна програма за съхраняване на съществуващите комерсиални и автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне в Р. България. За постъпване в станция се подбират животни, произлизащи от различни генеалогични линии. За съхранение и опазване на генетичното разнообразие от автохтонни породи в ДСИО се отглеждат четири бичета от породата Родопско късорого говедо и две от Българско родопско говедо. Подборът се осъществява съвместно с Развъдните организации работещи със съответната порода.

 

Изготвил: Бонка Чолакова
Гл. Директор ГД УГРРП

 

 источник-иасрж

Публикувана в Последни новини

Национален събор за опазване на местните български породи край Калофер

 

На 28.09.2013г. ще се проведе VIII – ми Национален събор за опазване на местните български породи в местността Паниците край гр. Калофер. Съборът се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, съвместно с Организацията на развъдчиците на автохтонни породи овце в България и град Калофер. На събора традиционно ще бъдат представени български автохтонни породи животни, създадени чрез народна селекция.

Целта е:
- да се запознае широката общественост с разнообразието от уникални местни животински видове и породи;
- да се насърчи и подпомогне отглеждането на тези видове и породи животни;
- да се популяризират натрупаните през вековете систематични познания, традиции и обичаи.
- На събора се демонстрира хармоничното единство и равновесие между хора, животни и природа

Публикувана в Предстоящо

Регионално изложение по биволовъдство

 
На 14.09.2013 г. в Разград ще се проведе Регионално изложение по биволовъдство. То се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, съвместно с Асоциация на българските биволовъди и Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството.Целта на изложението е:

- да се запознае обществеността с постигнатите резултати от селекцията на породата Българска Мурра, като най-високопродуктивна порода биволи в Европа;
- да се популяризират предимствата и да се повиши интересът на фермерите от отглеждане на биволи;
- да се запазят съществуващите от векове традиции в отглеждането на биволи;

Публикувана в Предстоящо

На 4 - 5 октомври 2013 г. ще се проведе XI - то Национално изложение по животновъдство гр. Сливен. То е най – мащабно по рода си у нас. Организира се от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Развъдните организации.

Целта на Изложението е:
- да се демонстрира богатото биологичното разнообразие от видове и породи стопански животни, отглеждани в България;
- да се покажа достиженията на животновъдството и да се определят насоките за развитие на селекцията;
- обмен на опит между българските фермери и популяризиране значимостта на труда им;
- осигуряване на контакти с фирми, предлагащи оборудване за животновъдни сгради, фуражи, ветеринарни препарати, научна литература и други услуги.

АРЧШПБ-Добрич известява своите членове, желаещи да участват в изложението да се обърнат за повече информация към експертите-селекционери, които обслужват фермите им.

Публикувана в Предстоящо

Национално изложение по животновъдство гр. Сливен

На 4 - 5 октомври 2013 г. ще се проведе XI - то Национално изложение по животновъдство гр. Сливен. То е най – мащабно по рода си у нас. Организира се от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Развъдните организации.

Целта на Изложението е:
- да се демонстрира богатото биологичното разнообразие от видове и породи стопански животни, отглеждани в България;
- да се покажа достиженията на животновъдството и да се определят насоките за развитие на селекцията;
- обмен на опит между българските фермери и популяризиране значимостта на труда им;
- осигуряване на контакти с фирми, предлагащи оборудване за животновъдни сгради, фуражи, ветеринарни препарати, научна литература и други услуги.

АРЧШПБ-Добрич известява своите членове, желаещи да участват в изложението да се обърнат за повече информация към експертите-селекционери, които обслужват фермите им.

Публикувана в Последни новини
Сряда, 05 Декември 2012 22:48

Работна среща

 

 Управителния съвет на Националния съюз на говедовъдите в България взе решение , контактна група  да проведе срещи с всички организации и институции имащи отношение към развитието на говедовъдството.

   Проведоха се срещи с Националната овцевъдна асоциация, с ръководството на няколко Дирекции от МЗХ, фондация Америка за България, с Ректора на Тракийски университет. Предстоят срещи с асоциацията на зърнопроизводителите, ветеринарните служби и др.

    На тези срещи се търсиха както „допирните точки” между организациите и решение на въпроси които стоят пред говедовъдите.

    Поредната среща бе с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция професор Васил Николов. НСГБ бе представен от фермерите Панаьот Тодоров от Сливен и Димитър Шопов от Добрич и Изпълнителният Директор Михайл Михайлов.

   Срещата наистина бе работна и се проведе във фермата на г-н Тодоров. В своето експозе фермерите споделиха , че въпросите по селекцията и контрола на продуктивните качества на животните не са „табу” за тях. Напротив, чакат с нетърпение резултатите от лабораторните изследвания на индивидуалните млечни проби, чакат резултатите от бонитировката, участват активно в прегледа на стадата и одобряват случните планове представени им от селекционерите работещи към Асоциацията за развъждане на черношарената порода за България-Добрич. Изказаха становище ,че селекционерите обслужващи стадата им по въпросите на контрола и селекцията са на високо ниво и са доволни от работата им.  Също, че животните са техни и те са най-заинтерисувани от резултатите от селекцията и са длъжни също да контролират за качествено провеждане на мероприятията  по селекцията.

   На всеки от предварително  зададените въпроси  г-н Николов отговори след което по всеки въпрос бе проведена дискусия. По въпроса за работата на лабораторията всички изказаха мнение, че екипа работи добре, преодолени са изоставанията от началото на годината, но въпросът опира до остарялата апаратура вследствие на което при всички случай се отразява на резултатите.

    Взе се решение да се започне работа по снабдяване със съвременна техника за анализ на пробите. Представителите на съюза изказаха становище,че както Закона по животновъдство, така също и Наредбите съпътстващи работата по селекцията и контрола е необходимо да се променят и адаптират с новите неща които стават в ЕО.

   Господин Николов сподели, че в най-скоро време започва работа по промяна на тези Наредби, като в комисиите ще бъдат включени и представители както на асоциациите така също и на браншовите организации.

  При организиране на изложение от Съюза или Асоциацията се получиха уверения, че не само ще бъде предоставено изложбеното място край Сливен , но ще бъде оказана помощ .

   По въпроса за извършваните проверки от агенцията проф. Николов изказа становище,че с тях се цели да се отстранят някои пропуски в работата на селекционерите , но все още има какво да се желае от двете страни за да се преодолеят някои негативни тенденции.

    Обсъдени бяха също въпросите по бикопроизводството в страната, информационните програми, тестажа на младите животни, съхраняването на генетичните ресурси и др. След приключване на срещата не се взеха Решения, защото отговорите на наболелите въпроси ще се търсят при промените на Наредбите.

    И както му е реда, накрая Тодоров представи стадото си и се направиха снимки за спомен. Определено смятаме, че така и за напред,спокоино, цивилизовано, без да се гледа час трябва да се обсъждат проблемните въпроси.

М.Михайлов-Изпълнителен Директор на НСГБ.

Публикувана в Последни новини
Неделя, 26 Август 2012 15:59

Библиотека ИАСРЖ

Кликнете върху изображенията за да визуализирате документа в PDF формат

Публикувана в ИАСРЖ

ИАСРЖ и развъдните организации в говедовъдството приеха нов график за млечните контроли

 


На 09.08.2012г. в административната сграда на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в гр. Сливен се проведе среща на представители на развъдни организации в млечното говедовъдство и експерти от Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес” към ИАСРЖ. Срещата е в изпълнение на решението на последното заседание на Националния съвет по генетични ресурси и цели оптимизиране на работата на млечната лаборатория, чрез регулярно постъпване на млечните проби от развъдните организации.

Срещата беше проведена от г-жа Чолакова- гл. директор на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес” в ИАСРЖ. В нея участвуваха г-н Ангел Йонов- изпълнителен директор на АРЧШПБ град Добрич, г-жа Илка Галева – изпълнителен директор на АРЧШПБ гр. Русе, г-н Станимир Стойчев- изпълнителен директор на АРКП гр. Севлиево, г-н Атанас Атанасов председател на НАРМС гр. Плевен. Гост на срещата беше г-н Михаил Михайлов –изпълнителен директор на НСГБ.
На срещата беше обсъден графикът за транспортиране на млечни проби на развъдните организации до млечната лаборатория в гр. Сливен, за изследване на качествените показатели на млякото за нуждите на селекцията. Обсъдени бяха маршрутните линии, по които ежеседмично ще се движат двата специализирани автомобила на ИАСРЖ за събиране на пробите. След окончателното съгласуване на графика, той беше подписан от присъстващите представители на развъдните организации.
С дейността си по събиране и извършване на физико-химичен анализ на млечните проби, срещу заплащане по себестойност на услугата на основата на държавни такси, Агенцията подпомага една от най- трудоемките и скъпи дейности, извършвана от развъдните организации- контрола на продуктивните качества.
Съвместното търсене на решение на проблемите е вече рутинна практика за работа и взаимодействие на неправителствените развъдни организации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция, след създаване на Националния съвет по генетични ресурси през 2010 г.

 

източник  ИАСРЖ

Публикувана в Последни новини

Кратка справка за нас

АРЧШПБ-гр.Добрич получи Разрешение № 01 от 05.03.2001 година на МЗХ,да извършва дейности по селекция и репродукция в говедовъдството за срок от 10 години. Съгласно приетата  Селекционна програма трябва да обхванем под селекционене контрол 50 хиляди крави,а за десет години да постигнем - Лактационна млечност 8000 кг. от контролирана крава - Масленост - 4.00 % - Протеин - 3.50 % Като краен резултата  да създадем крава с живо тегло 550-600 килограма,икономически ефективна със своята продуктивност, здрава,без проблеми с плодовитостта,добър двигателен апарат,без метаболитен стрес,отелва се и се дои лесно. Уважаеми говедовъди елате при нас заедно да постигнем поставената цел защото заедно можем повече.

Реклами Платени

 

Как да ни откриетеFind

Scroll Up